UPOZORNENIE
Práve ste použili operáciu, ktorá nie je v súlade s podmienkami používania tejto stránky. Tento incident bol zaznamenaný do vášho konta digitálneho predplatiteľa.

Radi by sme vás upozornili, že obsah stránky je chránený autoskými právami a spôsob nakladania s publikovaným obsahom sa riadi licenčnými podmienkami. Kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie textového, obrazového alebo mulitmediálneho obsahu nie je dovolené.

Aby sme pre vás mohli aj naďalej prinášať kvalitný obsah, radi by sme vás požiadali, aby ste aj vy dodržiavali licenčné podmienky a nerozširovali autorské diela nepovoleným spôsobom. Umožníte nám tak aj naďalej pre vás prinášať kvalitný obsah.

Výnimočná tvorivá dielňa: Haruhito Iidžima v Lyone

Haruhito Iidžima v Lyone

Autor: Josep M. Miquel

24. a 25. marca 2012 viedol pán Haruhito Iidžima tvorivé dielne s účastníkmi kongresu Francúzskej bonsajovej asociácie.

Poďme sa bližšie pozrieť, ako sa pán Iidžima popasuje so stromami, ktoré priniesli účastníci kongresu na workshop. Pán Iidžima nám vysvetlí, akým rozdielnym štýlom rastú ihličnaté a listnaté stromy a ako ich konáre s pribúdajúcim vekom menia svoj tvar. Objasní nám, akých chýb sa vyvarovať pri voľbe sklonu kmeňa.

Počas praktických ukážok sa zameria na prácu s konármi javora dlaňovitolistého, ako správne zapracovať rezy a vysvetlí nám, akým spôsobom rastie kôra stromov, aby sme správne pochopili techniku úpravy rán po rezoch.

Pri druhej práci sa zameriame na prácu s koreňovými nábehmi nebari pri buku, vysvetlíme si, ako s nimi pracovať tak, aby sme docielili želaný výsledok. Na záver práce upraví korunu buka tak, že zreže jeho vrcholec a nahradí ho iným konárom.

Pri tretej práci nám pán Iidžima vysvetlí spôsob úpravy hlavného kmeňa javora dlaňovitolistého technikou vzdušného potápania. V závere práce prestrihá korunu a vysvetlí nám svoje dôvody, prečo sa rozhodol pre zmenu vrcholca stromu.

Rozsah článku je 14 časopisových strán.

Pre zobrazenie celého článku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom svojho konta digitálneho predplatiteľa.

Časť obsahu článku je spoplatnená. Cena za prístup k celému článku je 2.10 €.

Informácia pre čitateľov

S poľutovaním by sme chceli čitateľov časopisu Bonsaj - živé umenie informovať, že k 31.12.2013 bol projekt časopisu ukončený.

Žiadosti o vrátenie nevyčerpaného predplatného adresujte, prosím, e-mailom na adresu predplatne@bonsaj.sk s uvedením:

  1. Meno, priezvisko, adresa žiadateľa / predplatiteľa
  2. Používateľské meno / e-mailová adresa pre prihlásenie
  3. Kontaktné telefónne číslo
  4. Spôsob vrátenia predplatného: Voucher na nákup tovaru v Bonsajcentre Bratislava alebo vrátenie na účet (v tomto prípade uveďte číslo účtu, na ktorý si želáte predplatné vrátiť)

Na základe prijatých žiadostí budeme jednotlivých predplatiteľov telefonicky kontaktovať.

Výtlačky čísel časopistu 1-13 je možné stále objednávať na adrese bonsaj@bonsaj.sk. Odpublikovaný digitálny obsah zostáva naďalej dostupný.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a želáme veľa úspechov.

Aktuálne číslo

Majte vždy aktuálne informácie

Pridajte si stránku časopisu Bonsaj - živé umenie medzi svoje obľúbené na facebooku a dozviete sa o všetkých novinkách medzi prvými.

Informácia pre predplatiteľov

Všetok publikovaný obsah podlieha licenčným podmienkam a je chránený v zmysle Autorského zákona. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo šírenie publikovaného textového, obrazového alebo multimediálneho obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bonsaj s. r. o. nie je dovolené

Podmienky používania služby a licenčné podmienky

© 2010 - 2021 Bonsaj s. r. o.